TMAR Agency – Account Manager
April 30, 2014

MB Bank - Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

.

Ra trường, môi trường đón tôi vào đời là MB Bank, tui cũng hăng hái tham gia nhiều hoạt động của chi nhánh & cũng đạt được một vài điểm sáng. Giải đồng cuộc thi MC, tham gia hội diễn của toàn ngân hàng, tham gia giải bóng đã nữ....Nói chung, MB là niềm vui, là kỷ niệm.

Nơi làm việc:

MB Bankp

Time:

2014-2016

Website

View website